Вистинскиот живот на твоето селфи

Со секое селфи што го прикачуваш, со софтвер за препознавање лица може да се собере уникатен сет податоци за твоето лице. Тие податоци можат да патуваат низ интернетот и да се користат на различни начини, дури и без да знаеш за тоа.

banner with ux symbols