Aktivitet: Don’t Be Evil

Aktiviteti i të menduarit për vlerat e gjigantëve teknologjikë.

banner with google symbol

Objektivat e mësimit

  1. Mendoni për sloganet e Google dhe Alphabet: „Don’t be evil!“ (Mos bëj keq) dhe "Do the right thing" (Bëj gjënë e duhur).
  2. Mendoni se si duket një kompani që vepron keq dhe një kompani që bën mirë.

Shikoni kartën e aktivitetit

Shihni posterin çift Bota Google.

A punoni në fushën e arsimit? Dëshironi t'i përdorni këto aktivitete në një mësim apo punëtori? Në faqen tonë të materialeve shtesë mësimore do të gjeni mësime dhe mini-punëtori të bazuara në aktivitetet What the Future Wants.