Aktivitet: Var inte ond

En reflekterande aktivitet om värderingarna kring ‘big tech’

banner with google symbol

Lära sig målen

  1. Reflektera över Google och Alphabets motton: “Don’t be evil” och “Do the right thing”.
  2. Reflektera över hur ett ont företag ser ut och hur det kan se ut när ett företag gör rätt för sig.

Förhandsvisa aktivitetskortet

Se den motsvarande affischen Googlesällskapet.

Är du en pedagog? Vill du använda dessa övningar som en del i en lektion eller workshop? Ta en titt på Lär mer-sidan för att hitta guider och miniworkshops baserade på aktiviteterna kring utställningen.