Průvodce pro pedagogy

Na této stránce najdeš další zdroje pro pedagogy/pedagožky a facilitátor(k)y, včetně aktivit, průvodců lekcemi a sad nástrojů. Tyto materiály jsou navrženy tak, aby mladým lidem nabídly více příležitostí ke vzdělávání a posílily kritické myšlení v oblasti digitálních technologií. Použijte je v souvislosti s výstavou What the Future Wants (Kam směřuje budoucnost) nebo jako samostatné zdroje v jakémkoli vzdělávacím kontextu, který vám vyhovuje.

banner

Ahoj, kamaráde: Interaktivní aktivita, při které mohou návštěvníci a návštěvnice charakterizovat chování svého telefonu tím, že nakreslí minikomiks s vlastním textem.

Tváří v tvář: Kvíz s tématem rozpoznávání obličeje a biometrické technologie.

Vždy po ruce?: Aktivita zaměřená na zkoumání rostoucí závislosti společnosti na chytrých telefonech a digitálních technologiích.

Nebuď zlý!: Aktivita, při níž se návštěvníci a návštěvnice mají zamyslet nad mottem společnosti Google a nakonec si položit otázku: Jak vypadá „zlá“ firma a jak firma, která „dělá správnou věc“?

Shaping Narratives (Utváření narativů) - workshop (k dispozici pouze v angličtině).

Influence the Influencer (Ovlivni vlivného uživatele/influencera) - workshop (k dispozici pouze v angličtině).

What the Future Brings (Co přináší budoucnost) - workshop (k dispozici pouze v angličtině).

Debating the Digital (Debata o digitálních technologiích) - workshop (k dispozici pouze v angličtině).

Stealing Ur Feelings je interaktivní aplikace, která vysvětluje využití umělé inteligence k rozpoznávání emocí v sociálních médiích (již brzy!)

Průvodce datovou detoxikací pro mladé je interaktivní pracovní sešit pro studenty a studentky, ve kterém se dozvědí o ochraně osobních údajů, digitální bezpečnosti, digitální rovnováze a misinformacích.