Průvodce pro pedagogy

Na této stránce najdeš další zdroje pro pedagogy/pedagožky a facilitátor(k)y, včetně aktivit, průvodců lekcemi a sad nástrojů. Tyto materiály jsou navrženy tak, aby mladým lidem nabídly více příležitostí ke vzdělávání a posílily kritické myšlení v oblasti digitálních technologií. Použijte je v souvislosti s výstavou What the Future Wants (Kam směřuje budoucnost) nebo jako samostatné zdroje v jakémkoli vzdělávacím kontextu, který vám vyhovuje.

banner

Průvodce datovou detoxikací pro mladé je interaktivní pracovní sešit pro studenty a studentky, ve kterém se dozvědí o ochraně osobních údajů, digitální bezpečnosti, digitální rovnováze a misinformacích.

Aktivity

Ahoj, kamaráde: Interaktivní aktivita, při které mohou návštěvníci a návštěvnice charakterizovat chování svého telefonu tím, že nakreslí minikomiks s vlastním textem.

Tváří v tvář: Kvíz s tématem rozpoznávání obličeje a biometrické technologie.

Vždy po ruce?: Aktivita zaměřená na zkoumání rostoucí závislosti společnosti na chytrých telefonech a digitálních technologiích.

Nebuď zlý!: Aktivita, při níž se návštěvníci a návštěvnice mají zamyslet nad mottem společnosti Google a nakonec si položit otázku: Jak vypadá „zlá“ firma a jak firma, která „dělá správnou věc“?

Workshopy

(K dispozici pouze v angličtině.)

How Tech Shapes Our Future is a workshop to explore, reflect on and react to pre-defined tech-related topic (Artificial Intelligence, Gaming, or Influencing).

What Matters to Us is a workshop to think about yourself and your place in the community and the world, identifying the issues that matter to you.

Shaping Narratives is a workshop to reflect on the importance of fact-checking statements on headlines since they can shape our understanding of reality.

Influence the Influencer is a workshop about campaigning to establish core values and demands about (hidden) influencers behind technology.

What the Future Brings is a workshop to speculate about the digital future. In what direction do young people see technology heading and what is their role in that future?

Debating the Digital is a workshop to encourage critical thinking around technology.

Články a výzkum

(K dispozici pouze v angličtině.)

Co-Creating a Public Education Intervention: A Contextual Analysis - Part 1 of our series on Tactical Tech’s co-created with youth our first youth-centered public education intervention, the What the Future Wants exhibition.

Co-Creation as Methodology for Uncertain Times: Practice, Learnings, and Findings - Part 2 of our series on Tactical Tech’s first youth-centered public education intervention

Beyond Screens Managing screen time dilemma - An article with guiding principles and tips for parents who have children that are becoming independent in their technology use.

Predictive Futures: The Normalisation of Monitoring and Surveillance in Education - A reflection on the implications of data collection, surveillance and use of predictive technologies in Education.

What the Future Wants - A critical look at how digital technologies designed for young people are often addictive, unhealthy or unsafe — and what we should be doing about it.

Další doporučené zdroje

(K dispozici pouze v angličtině.)

Digital Enquirer Kit - E-learning course that guides learners through lessons on how to prevent the spread of misinformation. The course covers topics including media literacy, verification, and how to navigate the internet safely. Access the course on digitalenquirer.org or track your progress and earn a certificate on atingi.org.