Активност: „Don’t be evil“ (Не прави лошо)

Мисловна активност за вредностите на технолошките гиганти.

banner with google symbol

Цели на учење

  1. Размисли за слоганите на Google и Alphabet: „Don’t be evil“ (Не прави лошо) и „Do the right thing“ (Постапувај исправно).
  2. Размисли за тоа како изгледа компанија којашто прави лошо и компанија којашто постапува исправно.

Преглед на картичката за активност

Види го постерот-парник Светот Google.

Дали работите во сферата на образованието? Би сакале да ги користите овие активности во рамките на лекција или работилница? На нашата страница со дополнителни материјали за учење ќе најдете упатства и мали работилници што се базираат на активностите на What the Future Wants.