Активност: Да бидеме искрени

Краток квиз за биометриски технологии

banner

Цели на учење

  1. Препознај некои од постојните биометриски технологии и како се употребуваат.
  2. Размисли за влијанието на биометриските технологии врз општеството.

Преглед на картичката за активност

Види го постерот-парник Вистинскиот живот на твоето селфи.

Дали работите во сферата на образованието? Би сакале да ги користите овие активности во рамките на лекција или работилница? На нашата страница со дополнителни материјали за учење ќе најдете упатства и мали работилници што се базираат на активностите на What the Future Wants.