Aktivitet: Le të jemi të sinqertë

Një kuiz i shkurtër mbi teknologjitë biometrike.

banner

Objektivat e mësimit

  1. Njihni disa nga teknologjitë ekzistuese biometrike dhe mënyrën se si ato përdoren.
  2. Mendoni për ndikimin e teknologjive biometrike në shoqëri.

Shikoni kartën e aktivitetit

Shihni posterin çift Jeta reale eselfie-s tuaj.

A punoni në fushën e arsimit? Dëshironi t'i përdorni këto aktivitete në një mësim apo punëtori? Në faqen tonë të materialeve shtesë mësimore do të gjeni mësime dhe mini-punëtori të bazuara në aktivitetet What the Future Wants.