Är du en pedagog?

På denna sida hittar du fler resurser för pedagoger och facilitatorer så som aktiviteter, lektioner och verktygslåda. Resurserna är utformade för att skapa lärtillfällen för att unga ska lära sig tänksa kritiskt om digitala teknologier. Använd dem tillsammans med utställningen eller som fristående resurser om det passar bättre.

Hej Kompis En ritlek om övertygande design

Inse det Ett quiz om biometriska teknologier

Användbar? En reflekterande aktivitet om värderingarna kring ‘big tech’

Var inte ond En reflektionsaktivitet om samhällets växande beroende av teknologi

Shaping Narratives - workshop (endast tillgänglig på engelska).

Influence the Influencer - workshop (endast tillgänglig på engelska).

What the Future Brings - workshop (endast tillgänglig på engelska).

Debating the Digital - workshop (endast tillgänglig på engelska).

Data Detox x Youth (Vänligen notera: denna sida är endast tillgänglig på engelska) is an interactive workbook for students to learn about data privacy, digital security, digital wellbeing and misinformation.

Om du är intresserad av att vara värd för utställningen kontakta youth@tacticaltech.org och lä Var värd för utställningen för mer information.