Materiale shtesë për pedagogë dhe moderatorë

Në këtë faqe do të gjeni materiale shtesë për pedagogë dhe moderatorë, ku përfshihen aktivitete, udhëzues mësimi dhe vegla komplete. Me materialet mund të krijoni më shumë mundësi mësimi për të rinjtë, që do të shërbejnë për të forcuar të menduarit kritik për teknologjitë digjitale. Ju mund t'i përdorni ato në lidhje me ekspozitën What the Future Wants ose si materiale individuale në një kontekst mësimor që ju përshtatet.

Përshëndetje, miq Aktivitet për vizatim për temën dizajn i imponuar.

Le të jemi të sinqertë Një kuiz i shkurtër mbi teknologjitë biometrike.

Praktike? Aktiviteti i të menduarit për varësinë në rritje të shoqërisë nga teknologjitë.

Don’t be Evil Aktiviteti i të menduarit për vlerat e gjigantëve teknologjikë.

Shaping Narratives (Si formohen narrativët) - workshop (disponueshme vetëm në anglisht).

Influence the Influencer (Ndiko në atë që ka ndikim) - workshop (disponueshme vetëm në anglisht).

What the Future Brings - workshop (disponueshme vetëm në anglisht).

Debating the Digital (Debate për Digjitalizim) - workshop (disponueshme vetëm në anglisht).

Stealing Ur Feelings (Vjedhja e ndjenjave tua) është një aplikacion interaktiv që shpjegon se si media sociale përdor inteligjencën artificiale për të njohur emocionet. (Së shpejti!)

Data Detox x Youth është një libër pune interaktiv për nxënës mbi temat e mbrojtjes së të dhënave personale, sigurisë digjitale, mirëqenies digjitale dhe dezinformimit.

Nëse dëshironi të organizoni ekspozitën tuaj What the Future Wants, ju lutemi na kontaktoni në youth@tacticaltech.org dhe ne do t'ju dërgojmë udhëzuesin e vendosjes së ekspozitës, së bashku me informacione shtesë.