Data Detox bar og utstillingsåpning - Data Detox bar and GRE opening

Privacy and digital awareness are something that concerns us all, but most of us ignore it in everyday life. Does it matter that Facebook shows an ad for the shoes you just googled? Or that you get to see news based on what you've seen before? Or that someone stores your most personal searches online? What did you actually say yes to after clicking "I agree" without reading the Terms of Use?

This evening, we open an exhibition that deals with just this. Do you really know how much information there is about you out there? Visit our Data Detox Bar to learn more.

Data Detox is a simple exercise you can do at home that lasts over eight days. The goal is not to scare anyone back to the landline, but to make people aware of their use of their own data on the internet. The course is perfect for those who feel you have downloaded just too many apps and need a better overview of your digital life.

Exhibition opening: Glass room experience The Glass Room Experience is an exhibition that focuses on the critical aspects of our digital lives. With plans and simple tasks, the audience can reflect on their own experience of privacy, digital integrity and online security.


Personvern og digital bevissthet er noe som angår oss alle, men de fleste av oss ignorerer det i hverdagen. Gjør det noe at Facebook viser en annonse for de skoene du akkurat googlet? Eller at du får se nyheter basert på hva du har sett på før? Eller at noen lagrer dine mest personlige søk på nett? Hva har du egentlig sagt ja til når du har klikket «Jeg godtar» uten å lese gjennom brukervilkårene?

Denne kvelden åpner vi en utstilling som handler om nettopp dette. Vet du egentlig hvor mye informasjon som finnes om deg der ute? Besøk vår Data Detox Bar for å lære mer.

Data Detox er en enkel øvelse du kan gjøre hjemme som går over åtte dager. Målet er ikke å skremme noen tilbake til fasttelefonen, men å bevisstgjøre folk på deres bruk av egne data på internett. Kurset er perfekt for deg som føler du har lastet ned litt for mange apper og trenger en bedre oversikt i ditt digitale liv.

Utstillingsåpning: Glass room experience The Glass Room Experience er en utstilling som fokuserer på de kritiske sidene av våre digitale liv. Med plansjer og enkle oppgaver kan publikum reflektere rundt sin egen opplevelse av personvern, digital integritet og sikkerhet på nett.

23 September 2019 – 30 September 2019
Skien bibliotek
Skistredet 12
Faganvarlig, Norway
image/svg+xml